Seks

Seks

Seksualiteit is een inhoudskenmerk waarop mediaproducten over de hele wereld geclassificeerd worden. Ouders vinden het belangrijk om te weten of er seks in een mediaproduct voorkomt. Veel ouders zijn er van overtuigd dat het onwenselijk is om kinderen al jong naar seks te laten kijken. Het begrip seks wordt in deze inhoudsanalyse ruim geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld om handelingen als strelen, kussen, en geslachtsgemeenschap, maar ook om afbeeldingen van schaars of uitdagend geklede personages, en om gesprekken over seks.