Klachten

Heb je een klacht?

Klacht indienen

Heb je een mogelijke overtreding van de Kijkwijzerregels geconstateerd? Wijkt de Kijkwijzerclassificatie van een film in de bioscoop af van die op onze website? Is een bepaalde bioscoopfilm helemaal niet geclassificeerd? Ben je ervan overtuigd dat een film een verkeerde classificatie heeft gekregen? Dan kun je tot twee weken nadat je de mogelijke overtreding constateert een klacht indienen.

Je kunt jouw klacht hieronder melden via ons klachtenformulier, maar ook via e-mail of schriftelijk (Secretariaat filmkeuring, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel). De klacht mag niet anoniem zijn en moet duidelijk gemotiveerd worden. Het secretariaat van Kijkwijzer onderzoekt dan de klacht en neemt indien er sprake is van een overtreding van de regels contact op met de filmdistributeur of producent, met het verzoek de classificatie toe te voegen of aan te passen.

Indien deze bemiddeling niet succesvol is, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie, die de klacht verder onderzoekt, de verschillende partijen aan het woord laat en beslist welke eventuele sancties worden getroffen. De klachtencommissie van achttien leden is samengesteld uit experten in de jeugdbescherming, experten in de kinder- en jeugdpsychologie, juristen, magistraten of vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Minstens drie van hen behandelen de klacht.

Kijkwijzer houdt zich niet bezig met de goede smaak of thematiek. Klachten daarover kun je direct aan de distributeur of producent richten.

Spelregels

Distributeurs van bioscoopfilms in België zijn er verantwoordelijk voor dat de films die zij uitbrengen een Kijkwijzerclassificatie bevatten. Een uitzondering geldt voor films die vertoond worden op filmfestivals, films van een buitenlandse distributeur die eenmalig vertoond worden als evenementiële vertoning en (binnen de Duitstalige Gemeenschap) internationale films waaraan reeds een classificaties is toegekend volgens het Duitse filmclassificatiesysteem. De classificatie van de film wordt getoond in commercials en trailers, advertentiemateriaal, filmwebsites, posters.

Trailers in de bioscoop

Trailers die worden vertoond in de bioscoop voorafgaand aan de hoofdfilm dienen geclassificeerd te zijn met Kijkwijzer. Dat is om te kunnen bepalen vóór welke hoofdfilm ze geplaatst mogen worden. Hoofdregel daarbij is dat de classificatie van de trailer de classificatie van de hoofdfilm niet mag overstijgen. Een trailer die is geclassificeerd als 12 jaar mag dus nooit geplaatst worden vóór een hoofdfilm met een classificatie van Alle Leeftijden of 6 jaar.

Vraag of opmerking

Heb je geen klacht, maar wel een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Contact

Klachtenformulier

Een klacht indienen kan via het klachtenformulier. 

Klachtenformulier

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Leeftijd 6

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

Leeftijd 9

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

Leeftijd 12

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

Leeftijd 14

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

Leeftijd 16

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

Leeftijd 18

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Selecteer een taal