Hoe wordt het Kijkwijzeradvies bepaald?

Kijkwijzer heeft een vragenlijst ontwikkeld waarmee aanbieders van films, series en programma's zelf hun producties kunnen beoordelen. Om dat te mogen doen, volgen medewerkers van deze organisaties eerst een training bij Kijkwijzer. Daarna zijn ze ‘codeur’ en mogen ze producties een leeftijdsadvies geven. Codeurs bekijken een film, serie of programma zorgvuldig, vervolgens vullen ze de vragenlijst in en daarna berekent een special programma welk Kijkwijzeradvies de productie krijgt. 

De vragenlijst

De vragenlijst die de codeurs moeten invullen, is gemaakt door wetenschappers die gespecialiseerd zijn in kinderen en media. Zij hebben gebruik gemaakt van onderzoeken naar de effecten van audiovisuele producties op kinderen en jongeren. Daarnaast is er rekening gehouden met de wensen van ouders.

De vragenlijst gaat over geweld, angst, seks, discriminatie, grof taalgebruik en roken, alcohol en drugs. Aan deze onderwerpen worden leeftijden gekoppeld. Het hoogst scorende onderwerp qua leeftijd bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies. Dus als enge beelden leiden tot een 12 jaar advies, maar er ook geweld te zien is dat leidt tot 16 jaar, dan wordt krijgt de productie een leeftijdsadvies van 16 jaar voor geweld. 

Maximaal 4 pictogrammen

Een productie kan op meerdere onderwerpen hoog scoren. Om het overzichtelijk te houden, bestaat een advies echter nooit uit meer dan 4 pictogrammen: het leeftijdsadvies + maximaal drie pictogrammen die de reden van het advies aangeven. De prioriteit ligt bij de pictogrammen voor geweld, angst en seks. Dat vinden ouders de belangrijkste onderwerpen om over geïnformeerd te worden.

Kijkwijzer uitgelegd

Uitgebreide uitleg

Wanneer je een titel op onze website opzoekt, krijg je uitgebreide uitleg per inhoudspictogram te zien. In onderstaand voorbeeld is geweld het onderwerp met de hoogste score (16), waardoor de leeftijdsgrens uitkomt op 16 jaar. Voor grof taalgebruik wordt altijd gewaarschuwd, maar leidt niet tot een leeftijd op zichzelf. 

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Leeftijd 6

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

Leeftijd 9

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

Leeftijd 12

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

Leeftijd 14

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

Leeftijd 16

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

Leeftijd 18

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Selecteer een taal