Procedure

Procedure

Heb je een mogelijke overtreding van de Kijkwijzerregels geconstateerd? Wijkt de Kijkwijzerclassificatie van een film in de bioscoop af van die op onze website? Is een bepaalde bioscoopfilm helemaal niet geclassificeerd? Ben je ervan overtuigd dat een film een verkeerde classificatie heeft gekregen? Dan kun je tot twee weken nadat je de mogelijke overtreding constateert een klacht indienen.

Je kunt jouw klacht hieronder melden via ons klachtenformulier, maar ook via e-mail of schriftelijk (Secretariaat filmkeuring, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel). De klacht mag niet anoniem zijn en moet duidelijk gemotiveerd worden. Het secretariaat van Kijkwijzer onderzoekt dan de klacht en neemt indien er sprake is van een overtreding van de regels contact op met de filmdistributeur of producent, met het verzoek de classificatie toe te voegen of aan te passen.

Indien deze bemiddeling niet succesvol is, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie, die de klacht verder onderzoekt, de verschillende partijen aan het woord laat en beslist welke eventuele sancties worden getroffen. De klachtencommissie van achttien leden is samengesteld uit experten in de jeugdbescherming, experten in de kinder- en jeugdpsychologie, juristen, magistraten of vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Minstens drie van hen behandelen de klacht.

Kijkwijzer houdt zich niet bezig met de goede smaak of thematiek. Klachten daarover kun je direct aan de distributeur of producent richten.