Partners

De Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) hebben op 15 februari 2019 een samenwerkingsakkoord gesloten dat vorm geeft aan een nieuwe uniforme regeling voor filmclassificatie in heel België.

De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord vind je hier.

De implementatie en de evaluatie van het systeem in België verlopen via een stuurgroep, bestaande uit één vertegenwoordiger van elke bevoegde administratie.

De bevoegde administraties zijn:

Andere betrokken partners zijn:

Gelijkaardig initiatief voor televisie in de Franse Gemeenschap: