Heb je een klacht?

Klacht indienen

Heb je een mogelijke overtreding van de Kijkwijzerregels geconstateerd? Wijkt de Kijkwijzerclassificatie van een film in de bioscoop af van die op onze website? Is een bepaalde bioscoopfilm helemaal niet geclassificeerd? Ben je ervan overtuigd dat een film een verkeerde classificatie heeft gekregen? Dan kun je tot twee weken nadat je de mogelijke overtreding constateert een klacht indienen.

Je kunt jouw klacht hieronder melden via ons klachtenformulier, maar ook via e-mail of schriftelijk (Secretariaat filmkeuring, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel). De klacht mag niet anoniem zijn en moet duidelijk gemotiveerd worden. Het secretariaat van Kijkwijzer onderzoekt dan de klacht en neemt indien er sprake is van een overtreding van de regels contact op met de filmdistributeur of producent, met het verzoek de classificatie toe te voegen of aan te passen.

Indien deze bemiddeling niet succesvol is, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie, die de klacht verder onderzoekt, de verschillende partijen aan het woord laat en beslist welke eventuele sancties worden getroffen. De klachtencommissie van achttien leden is samengesteld uit experten in de jeugdbescherming, experten in de kinder- en jeugdpsychologie, juristen, magistraten of vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Minstens drie van hen behandelen de klacht.

Kijkwijzer houdt zich niet bezig met de goede smaak of thematiek. Klachten daarover kun je direct aan de distributeur of producent richten.

Spelregels

Distributeurs van bioscoopfilms in België zijn er verantwoordelijk voor dat de films die zij uitbrengen een Kijkwijzerclassificatie bevatten. Een uitzondering geldt voor films die vertoond worden op filmfestivals, films van een buitenlandse distributeur die eenmalig vertoond worden als evenementiële vertoning en (binnen de Duitstalige Gemeenschap) internationale films waaraan reeds een classificaties is toegekend volgens het Duitse filmclassificatiesysteem. De classificatie van de film wordt getoond in commercials en trailers, advertentiemateriaal, filmwebsites, posters.

Trailers in de bioscoop

Trailers die worden vertoond in de bioscoop voorafgaand aan de hoofdfilm dienen geclassificeerd te zijn met Kijkwijzer. Dat is om te kunnen bepalen vóór welke hoofdfilm ze geplaatst mogen worden. Hoofdregel daarbij is dat de classificatie van de trailer de classificatie van de hoofdfilm niet mag overstijgen. Een trailer die is geclassificeerd als 12 jaar mag dus nooit geplaatst worden vóór een hoofdfilm met een classificatie van Alle Leeftijden of 6 jaar.

Bedankt voor het insturen van de klacht.

Wij contacteren je zo snel mogelijk.

Dien hier jouw klacht in
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve dit veld in te vullen.
Noteer hier jouw gegevens
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
Gelieve dit veld in te vullen.
Gelieve je adres in te vullen.
Gelieve je adres in te vullen.
Gelieve je adres in te vullen.
Gelieve akkoord te gaan met de voorwaarden.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}