FAQ - Veelgestelde vragen

Hieronder kan je de meest gestelde vragen terugvinden. Zit jouw vraag er nog niet tussen? Laat het ons weten via dit formulier.


Wat is Kijkwijzer?

Kijkwijzer is een advies aan ouders, begeleiders en jongeren. Kijkwijzer waarschuwt of een bioscoopfilm schadelijk kan zijn voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. Bovendien laat Kijkwijzer door pictogrammen zien wat de belangrijkste redenen voor die waarschuwing zijn: geweld, angst, seks, grof taalgebruik, discriminatie en alcohol- en drugsmisbruik.

Hoe gaat de classificatie in zijn werk?

Het classificeren van films gebeurt door de aanbieders zelf: de distributeurs of de producenten. Zij hebben codeurs in dienst die hiervoor zijn opgeleid. Deze codeurs geven niet zelf een leeftijdsindicatie aan de producties, maar beantwoorden online een uitgebreide vragenlijst over de inhoud van een productie. Het Kijkwijzersysteem bepaalt op basis van die antwoorden de uiteindelijke classificatie, die vervolgens ook in een centrale databank wordt opgenomen. Meer hierover lees je op deze pagina.

Wat zijn de criteria waarop de classificatie is gebaseerd?

De classificatie is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis over de aanwezigheid van zes mediathema’s die als potentieel schadelijk voor kinderen zijn erkend: geweld, angst, seks, grof taalgebruik, discriminatie en alcohol- of drugsmisbruik. Ook de mate waarin deze thema’s aanwezig zijn en de manier waarop ze gepresenteerd worden - als iets dat aan te moedigen of af te keuren is - bepalen de inhoudsclassificatie en de leeftijdscategorie die een film krijgt. Slapstickgeweld in een tekenfilm zal een lagere leeftijdscategorie krijgen dan extreem realistisch geweld. Wanneer druggebruik op een positieve manier in beeld wordt gebracht zal de film een hogere leeftijdsclassificatie krijgen dan wanneer de film dat op een kritische manier aankaart. Het Kijkwijzersysteem volgt de wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande wetenschappers.

Wat kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met een classificatie?

Als je het niet eens bent met een classificatie, kun je een klacht indienen via het klachtenformulier op deze website. Klachten worden altijd eerst behandeld door het secretariaat van Kijkwijzer. Het secretariaat gaat na of de film op de juiste manier aan de Kijkwijzervragen werd onderworpen en of de classificatie wel degelijk de juiste is. Indien er sprake is van een overtreding van de regels wordt de verdeler gevraagd de classificatie aan te passen. Indien deze weigert, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie, die kan beslissen over te gaan tot een sanctie. In alle gevallen ontvang je naar aanleiding van de klacht een gemotiveerd antwoord.

Wat kan ik doen wanneer ik een film slecht, choquerend of smakeloos vind?

Kijkwijzer geeft geen aanbevelingen over de kwaliteit van een film en houdt geen rekening met bepaalde ideologische gevoeligheden omdat deze elementen als subjectief worden ervaren. Ook over wat al dan niet smaakvol is, doet de classificatie geen uitspraak. Het enige uitgangspunt is of een film al dan niet schadelijk wordt geacht voor kinderen van een bepaalde leeftijd en welke inhoudscategorieën van toepassing zijn. Voor een oordeel over de ideologische meerwaarde of voor een smaakoordeel kun je een beroep doen op filmrecensies.

Wordt de moeilijkheidsgraad ook beoordeeld?

Kijkwijzer geeft geen aanbevelingen over de geschiktheid, moeilijkheidsgraad of de vaardigheden die nodig zijn om een film te begrijpen. Een film kan als categorie 'alle leeftijden' krijgen omdat hij geen schadelijke elementen bevat, maar toch als te moeilijk of te saai worden ervaren voor een jeugdig publiek. Een documentaire over de bankencrisis of de wetten van het heelal kan geen geweld of angstaanjagende elementen bevatten, maar desondanks nog steeds niet bedoeld of geschikt zijn voor een zeer jong publiek.

Welke films worden geclassificeerd?

Alle films die voor het eerst in de Belgische bioscoop te zien zijn worden geclassificeerd, ongeacht het genre (documentaire of fictie), de lengte (lange speelfilm of kortfilm), de taal of het bereik. Er wordt een uitzondering gemaakt voor filmfestivals omdat zij soms films vertonen die nog niet officieel verdeeld zijn in België.

Worden trailers ook geclassificeerd met Kijkwijzer?

Trailers in de bioscoop moeten ook worden geclassificeerd omdat ze mogelijk schadelijke elementen bevatten voor bepaalde leeftijdsgroepen. Eenmaal een film geclassificeerd is, krijgt de trailer dezelfde classificatie als de film. Wanneer de trailer al vertoond wordt, maar de film nog niet werd uitgebracht, krijgt de trailer tijdelijk een eigen classificatie op basis van de elementen die erin te zien zijn. Vóór een film met een bepaalde leeftijdscategorie (bv. 9) mogen alleen trailers in dezelfde of in een lagere leeftijdscategorie vertoond worden. Het is dus niet toegelaten om trailers van films in categorie 16 vóór een kinderfilm binnen een lagere leeftijdscategorie te projecteren.

Is Kijkwijzer van toepassing in alle Belgische bioscopen?

Kijkwijzer wordt in alle Belgische bioscopen gebruikt voor films die een nieuwe release krijgen, dus niet voor hernemingen van filmklassiekers. In Franstalig en Duitstalig België heet het systeem Cinecheck. Filmfestivals vallen niet onder de regeling. Verder is er een uitzondering voor Duitstalige België, waar voor internationale releases het Duitse classificatiesysteem wordt overgenomen.

Worden films op televisie en op dvd in België ook met Kijkwijzer geclassificeerd? Hoe zit het met andere media, zoals televisieseries, boeken, games, … ?

Voorlopig volgen alleen films in de bioscoop verplicht de Kijkwijzerclassificatie. Films op dvd vertonen ook al vaak deze classificatie, maar dat is nog niet verplicht. Games volgen het eigen, internationale PEGI-systeem. Binnen de Franse gemeenschap zijn films op televisie op dit moment onderworpen aan de 'signaléthique'-regelgeving, die films indeelt in leeftijdscategorieën (10, 12, 16, 18) en die koppelt aan tijdstippen waarop deze mogen worden uitgezonden, om op die manier minderjarigen te beschermen tegen programma’s die hun ontwikkeling kunnen schaden.

Wat betekenen de pictogrammen?

Het overzicht en de beschrijving van de pictogrammen kan je op deze pagina terugvinden.