Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

De leeftijdscategorie 14 is nieuw. Deze categorie werd ingevoerd omdat rond 14 jaar jongeren een belangrijke evolutie meemaken op mentaal en cognitief vlak. Rond deze leeftijd slagen zij er beter in afstand te nemen van bepaalde beelden (adult discount), waardoor ze bepaalde angstaanjagende inhoud en geweld beter kunnen relativeren. Doordat de pubertijd op deze leeftijd meestal een aanvang heeft genomen, is de interesse en houding ten opzichte van seksuele filminhoud ook veranderd, waardoor jongeren zich er minder oncomfortabel door voelen.