Grof taalgebruik

Grof taalgebruik

Uit het consumentenonderzoek waar Kijkwijzer op gebaseerd is gebleken dat ouders zich relatief veel zorgen maken over de grote hoeveelheid grof taalgebruik in de media en daar graag over geïnformeerd willen worden. Kijkwijzer voorziet in die behoefte.

Het is aannemelijk dat kinderen een voorbeeld nemen aan grof taalgebruik. Dat is een mogelijk schadelijk gevolg. Het is echter de vraag welke leeftijd het gevoeligst is voor de effecten van grof taalgebruik. Kinderen van twee imiteren immers al regelmatig slogans en zinsneden uit media. Grof taalgebruik en schuttingtaal lijken echter ook frequent binnen subculturen van oudere kinderen en adolescenten overgenomen te worden. Om deze reden hebben we ervoor gekozen ouders wel te informeren over de aanwezigheid van grof taalgebruik, maar die niet te verbinden aan een leeftijdsindicatie.