Discriminatie

Discriminatie

Uit consumentenonderzoek blijkt dat ouders graag geïnformeerd worden over discriminatoire uitingen in de media. Daarom hebben we discriminatie als inhoudscategorie in Kijkwijzer opgenomen. Kijkwijzer hanteert een brede definitie van discriminatie. Onder discriminatie verstaan we elke uiting waarbij bepaalde bevolkingsgroepen als inferieur worden afgeschilderd op grond van ras, religie, huidkleur, sekse, nationaliteit of etnische afstamming.