Kijkwijzer informeert het Belgische publiek sinds 8 januari 2020 over de classificatie van bioscoopfilms. Leeftijdspictogrammen geven voor elke film aan vanaf welke leeftijd deze niet langer is afgeraden en inhoudspictogrammen verduidelijken de mogelijk schadelijke inhoud voor jongere kijkers. Het voorbije jaar was een pilootjaar en in het najaar van 2020 werd de filmexploitatie- en distributiesector bevraagd over de implementatie en het gebruik van Kijkwijzer in de bioscoop.

In september waren plaatsbezoeken nog mogelijk, maar na de sluiting van de bioscopen onder druk van de pandemie werd de bevraging digitaal verdergezet. De responsgraad was bij distributeurs 61% en bij exploitanten 63%. De audiovisuele sector onthaalt de nieuwe regelgeving rond de bescherming van minderjarigen doorgaans positief en een meerderheid staat achter de keuze voor het Kijkwijzerclassificatiesysteem. De grootste voordelen blijken de uniformiteit en het feit dat distributeurs de classificatie zelfstandig kunnen uitvoeren. Volgens de sector is Kijkwijzer informatief, transparant, duidelijk en genuanceerd.

De sector werd in het najaar van 2019 voorbereid op de invoering via sectordagen, digitale communicatie, opleidingen en informatieve toolkits. Deze inspanningen lijken vruchten te hebben afgeworpen. De meerderheid van de bevraagden geeft aan dat de implementatie van de regelgeving vlot is verlopen, dat er voldoende tijd was en dat de communicatie vanuit de betrokken overheden helder was. Ook de opleidingen die distributeurs volgden om een codeursattest te bekomen werden positief beoordeeld. Distributeurs geven aan dat het invullen van de vragenlijst gemiddeld 15 minuten in beslag neemt en 91% van de bevraagden vindt dit een gepast tijdsframe. De website www.kijkwijzer-cinecheck.be is gekend bij 95% van de bevraagden en wordt ook regelmatig gebruikt.

De bevraging legt ook een aantal werkpunten bloot. De Kijkwijzerclassificaties zijn nog niet op alle bioscoopwebsites goed zichtbaar en ook in de bioscopen zelf is er nog ruimte voor verbetering. Er blijkt nood aan meer praktische ondersteuning en uniform communicatiemateriaal om de bezoekers beter te informeren. Daarnaast kennen nog niet alle bevraagden het secretariaat van de filmkeuring. Er is ook vraag naar meer nuance in de laagste leeftijdsclassificaties, met name tussen de categorie “alle leeftijden” en “6”. 

Een tijdelijke commissie van experten onderzoekt of aanpassingen aan Kijkwijzer wenselijk zijn. De analyse door deze commissie zal samen met de resultaten van de bevraging meegenomen worden in een algemene evaluatie van de regelgeving in het voorjaar van 2021.