De film focust bijna exclusief op kinderen in de basisschool, waardoor de illusie zou kunnen worden gewekt dat dit een kinderfilm is, bedoeld voor deze leeftijd. Toch krijgt deze film een leeftijdsclassificatie van +12 binnen het Kijkwijzer-systeem. Dat komt door de aanwezigheid van een aantal geweldsacties die als indringend kunnen worden ervaren. In de film zijn kinderen te zien die erg angstig zijn, die in gewelddadige situaties terechtkomen waarin een machtsonevenwicht heerst en waarbij het niet duidelijk is of alles goed afloopt. De film kan op basis van de gewelddadige en angstaanjagende elementen een grote indruk maken op jonge kinderen en wordt daarom onder 12 jaar als potentieel schadelijk geclassificeerd.

Dat wil echter niet zeggen dat deze film en andere films met een aangrijpende thematiek geen grote educatieve waarde kunnen hebben, ook voor kinderen rond deze leeftijdsgrens. Dr. Filip Coussée, werkzaam aan het Departement Sociaal Werk en Sociale Pedagogie aan de Universiteit Gent, benadrukt dat voorbereiding en omkadering bij deze materie het verschil maken.

“Wij kijken naar dergelijke films met onze jongeren in de jeugdzorg. Het is belangrijk om kinderen en jongeren niet overmatig af te schermen, dat ontneemt ook leerkansen. Bovendien toont de film elementen waaraan veel kinderen en jongeren in hun dagelijkse leven blootgesteld worden. Pesten is helaas maar al te vaak een wezenlijk onderdeel van hun leefwereld. Een film helpt - net als muziek - om zo'n dingen bespreekbaar te maken. De vraag blijft natuurlijk wel hoe laag je de ondergrens dan legt. Onze kinderen van 11-12 jaar kunnen perfect aan de slag met dergelijk materiaal wanneer we in kleine groepjes werken en tussen- en/of nabesprekingen voorzien. Deze film kan ook complexe gevoelens als loyaliteit en onmacht thematiseren en biedt ook daarom een potentiële verrijking van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.”

Films als Un monde kunnen oudere kinderen dus aanzetten tot nadenken over complexe thema’s waarmee ze in het dagelijkse leven te maken krijgen. Belangrijk hierbij zijn een goede voorbereiding door ouders en leerkrachten en een goede omkadering in de klascontext of thuis.